Firmlet

Firmlet (nazwa kodowa FirmaOnLine) jest zbiorem usług, które umożliwią małym firmom zwiększenie konkurencyjności poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi IT.

Strona projektu znajduje się pod adresem firmlet.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.