Intranet

Oferujemy gotowe rozwiązanie Intranetowe, które usprawni komunikację wewnątrz firmy lub organizacji.

 

Korzyści z wdrożenia naszego rozwiązania intranetowego:

 • zgromadzenie wiedzy o organizacji w jednym miejscu
 • łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji
 • szybsze wdrażanie nowych pracowników
 • możliwość określenia poziomów dostępu dla poszczególnych pracowników lub działów w firmie

Dostępne moduły:

 • portal intranetowy
 • baza wiedzy
 • forum dyskusyjne
 • forum innowacyjności
 • helpdesk
 • poczta e-mail
 • repozytorium plików
 • portal internetowy
 • wewnętrzne bazy danych
 • CRM
 • zarządzanie zadaniami
 • zarządzanie projektami

Pracownicy logując się do Intranetu mają dostęp do wszystkich udostępnionych im modułów. Część danych z Intranetu po zatwierdzeniu może być automatycznie publikowana na Portalu Internetowym.

 

Przykłady modułów naszych klientów, które są publicznie dostępne: