Intum

proste zarządzanie firmą online

Moduły systemu Intum 

 • CRM
 • Fakturowanie
 • E-mail (do obsługi indywidualnej i grupowej poczty e-mail)
 • CMS
 • E-commerce
 • Live Chat (do umieszczania Live Chat-u na stronie WWW)
 • Automatyzacja płatności
 • Magazyn
 • Zarządzanie zadaniami i projektami
 • Timesheet (rejestracja czasu pracy)
 • Form (tworzenie formularzy)
 • Changelog (rejestracja i udostępnianie zmian)
 • HelpLink (pomoc kontekstowa)
 • KB (tworzenia publicznej lub firmowej Bazy wiedzy)
 • Forum Sugestii
 • VoIP
 • Kalendarz
 • Files (przechowywanie i udostępnianie plików)
 • Helpdesk (usprawniający obsługę zgłoszeń od klientów)
 • Marketing Automation
 • E-mail marketing (wysyłanie newsletterów)
 • SMS marketing
 • POS
 • AppCreator (umożliwia użytkownikom tworzenie własnych aplikacji przez www)
 • AI-OCR (analiza i rozpoznawanie dokumentów) /planowany/
 • Raporty i BI /planowany/
 • Zarządzania produkcją /planowany/
 • Zarządzania Dokumentami (edycja online DOC i XLS) /planowany/
 • HR /planowany/
 • Umowy /planowany/
 • Banking /planowany/
 • Księgowość IDG /planowany/

Kontakt